Ακρόαση για χορευτές άνω των 40 από το DIEHL+RITTER στο Βερολίνο