ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Arc Dance festival 20/9 («Unauthorised» – Ίρις Καραγιάν)

Μελετώντας τη λειτουργία της εικόνας και αντλώντας από την κουλτούρα του ψηφιακού κόσμου, το έργο Unauthorised επικεντρώνεται στο σώμα ως μεταβαλλόμενο αρχείο, διερευνά τους κανόνες που…

Διαβάστε περισσότερα