ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Εισαγωγικών Εξετάσεων Ανώτερων Σχολών Χορού 2018 – 2019