Ακροαση απο την CULLBERG BALLET conteporary dance company (Σουηδία )