Υποτροφίες για αγόρια και κορίτσια από το «rudra Bejart»