Πρόγραμμα εισαγωγικών εξετάσεων για τις επαγγελματικές σχολές χορού.