Κάλεσμα Χορευτών και Χορογράφων για την Υποτροφία Pina Bausch

Η υποτροφία Pina Bausch για χορευτές και χορογράφους αφορά

– Επιχορηγήσεις για προσωρινή διαμονή σε ιδρύματα χορού και χορογραφίας στο εξωτερικό.
– Μια μη αμειβόμενη συμμετοχή σε ένα σύνολο ή μια συνεργασία με χορογράφο στην χώρα κατοικίας ή στο εξωτερικό.
– Σπουδές τεχνικών χορού από αναγνωρισμένες προσωπικότητες στην χώρα κατοικίας ή στο εξωτερικό.

θα δοθούν 4 υποτροφίες.
Η υποτροφία έχει διάρκεια από τρεις εώς έξι μήνες. Περιλαμβάνει μηνιαία επιδότηση 2.500 ευρώ καθώς και έξοδα μετακίνησης (για μία μετακίνηση) και δεν έχει κανέναν περιορισμό σχετικά με την ηλικία

Προϋποθέσεις.
Για χορευτές: Τουλάχιστον δύο χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σε αναγνωρισμένη ομάδα χορού και/ή δίπλωμα από αναγνωρισμένη σχολή χορού/πανεπιστήμιο.
Για χορογράφους: Τουλάχιστον μία ανεξάρτητη παραγωγή η οποία να παρουσιάστηκε στο κοινό μέσα στην τελευταία τριετία.
Γνώση της Αγγλικής γλώσσας.(κ΄για τους δύο)

Για αίτηση αυστηρά μέχρι τις 15 Σεπτέμβρη του 2019 πατήστε εδώ