Ανακοίνωση επιτυχόντων στα μαθήματα Κλασικού Μπαλέτου και Σύγχρονου Χορού – Τμήμα Καθηγητών Χορού 2017 – 18