Αιτήσεις για επαγγελματικές σχολές χορού!

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις εξετάσεις για τις επαγγελματικές σχολές χορού στο υπουργείο πολιτισμού.
οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν ως τις 14 -7 -2015.
Δικαιολογητικά : η αίτηση
αντίγραφο ταυτότητας
αντίγραφο απολυτηρίου λυκείου ή ισότιμου τίτλου

την αίτηση μπορείτε να την κατεβάσετε απο :http://www.yppo.gr/0/gfaq_details.jsp?obj_id=59252